Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Hội Châm cứu Việt Nam

 

14.Bác Phạm Văn Đồng Thăm viện năm 1997

Bác Phạm Văn Đồng Thăm viện năm 1997

18.Phó chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa cùng tập thể lãnh đạo viện trong lễ đón nhận Anh Hùng Lao Động

Phó chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa cùng tập thể lãnh đạo viện trong lễ đón nhận Anh Hùng Lao Động

24b.GS Nguyễn Tài Thu tiếp đón Tổng Bí Thư Đỗ Mười 2-2-2007

GS Nguyễn Tài Thu tiếp đón Tổng Bí Thư Đỗ Mười 2-2-2007

25.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hội

26.lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

 

Tin Liên Quan