Ảnh Hội Châm cứu Việt Nam những ngày mới thành lập (P2)

LY lão thành CM Đặng văn cáp- chủ tịch Hội Châm cứu VN đầu tiên

 

Lương Y lão thành Cách mạng Đặng Văn Cáp- Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam đầu tiên

3.BS Nguyễn Tài Thu và các bác sx thực tập

 

BS Nguyễn Tài Thu và các bác sĩ thực tập

4.lớp bồi dưỡng châm cứu cho các thầy thuốc quân dân y Tại hội Đông y Việt Nam

 

Lớp bồi dưỡng châm cứu cho các thầy thuốc quân dân y Tại hội Đông y Việt Nam

5.lớp châm cứu thủy châm

 

Lớp châm cứu thủy châm

6. hướng dẫn hội viên châm cứu trên lâm sàng

 

Hướng dẫn hội viên châm cứu trên lâm sàng

8.bs Nguyễn Tài thu, LY Đặng Văn Cáp, BS. Trường (Thái Bình)

 

(Từ Trái qua phải) BS. Nguyễn Tài thu, LY. Đặng Văn Cáp, BS. Trường (Thái Bình)

9.Hội châm cứu phục vụ thương binh tại Mặt trận phía bắc

Hội Châm cứu phục vụ thương binh tại Mặt trận phía Bắc

10.Hội châm cứu Việt Nam sang thăm hữu nghị Trung Quốc 1971

 

Hội Châm cứu Việt Nam sang thăm hữu nghị Trung Quốc 1971

 

11.Đoàn khảo sát Hội châm cứu sang thăm TQ( LYCM Đặng Văn Cáp, GS.TS. Nguyễn Năng An, BS. Nguyễn Tài Thu)

 

Đoàn khảo sát Hội châm cứu sang thăm TQ( LYCM Đặng Văn Cáp, GS.TS. Nguyễn Năng An, BS. Nguyễn Tài Thu)

15.Viện Châm cứu thuở ban đầu xây dựng trên cánh đồng Si lầy lội - Vĩnh Hồ Hà Nội 1982

 

Viện Châm cứu thuở ban đầu xây dựng trên cánh đồng Si lầy lội – Vĩnh Hồ Hà Nội 1982

Tin Liên Quan