Bảo Tồn Di Sản

    Gs. Nguyễn Tài Thu, “ông thần Châm cứu phương đông”

    Gs. Nguyễn Tài Thu, “ông thần Châm cứu phương đông”

    GS.TSKH. Nguyễn Tài Thu, “Ông Thần Châm cứu phương đông” Ngày 6/8/2010  Tên tuổi GS Nguyễn Tài Thu không xa lạ đối với mọi người. Tôi chỉ muốn nêu lên một hiện tượng mới Danh tiếng của ông tại châu Mỹ Latin xa xôi Các Trung tâm Hồ Chí Minh về Châm cứu ở Mexico Bức ảnh chụp tại thành phố Monterrey, thủ phủ bang Nuevo Leon, Mexico, năm đầu thế kỷ 21. Dòng chữ Tây Ban Nha trên ảnh Centro de … Đọc Thêm