(P1) Ảnh Hội Châm cứu Việt Nam những ngày mới thành lập 

 

COONG VAN

Công văn của Bộ Nội vụ cho phép Hội Châm cứu thành lập và hoạt động

2

 

Quyết định thành lập Viện Châm cứu Việt Nam

1

 

Thiếu tướng Vũ Văn Cẩn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế – Quyết định bổ nhiệm BS. Nguyễn Tài Thu làm Viện trưởng Viện Châm cứu

LY lão thành CM Đặng văn cáp- chủ tịch Hội Châm cứu VN đầu tiên

LY lão thành CM Đặng Văn Cáp- Chủ tịch Hội Châm cứu VN đầu tiên

 

Tin Liên Quan