Châm cứu Việt Nam với các triều đại phong kiến

 

IMG_20160308_110233_edit

 

Tượng và miếu thờ An Kỳ Sinh – Nhà Châm cứu Việt Nam đầu tiên, đời Hùng Vương (2879 – 257 trước CN) Tại Trúc Sơn – Yên Tử, Huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

 

Tin Liên Quan