Đại hội Đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam

Để thực hiện tốt chương trình Đại hội Đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Châm cứu Việt Nam và tổng kết công tác hoạt động Viện trẻ hoá JK Việt Nam Khóa VII nhiệm kỳ 2010 – 2015 và ohuowng hướng hoạt động khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng thời gian quy định Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau.

I. Thời gian Đại hội

– Hội nghị từ ngày 9/9/2016 và 10/9/2016

– Thăm quan và lễ tại khu dic tích của Cụ Nguyễn Chí Thành (tức Khổng Minh Không Thiền Sư, người đầu tiên sáng lập ngành Châm cứu Việt Nam ở thế kỷ XI) vào ngày 11/6/2016.

II. Địa điểm Đại hội

Hội trường chính khu văn hóa tâm linh chùa Bái Đính – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình.

Tin Liên Quan